Μοντέλο 2017

Eva deck ( ιδανικό για παιδιά )

Δέστρες, 2 fins (πίσω και κεντρικό)

Άριστη κατάσταση