Πωλείται σανίδι snowboard stepchild latckey 1.53 all mountain.