Μοντέλο 2021-22 LTE

Μαζί με δέστρες, FIN ,και nose protector