Το πανί πέραν κάποιων μικρών αμυχών στα οποία έχει μπει ταινία προληπτικά είναι σε απόλυτα λειτουργική κατάσταση.